MBVP Modelbouw = voor iedereen!

Copyright | Disclaimer


Copyright

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op de informatie zoals tekst, beeld, video, etc. die u op deze site Modelbouwvereniging Papendrecht en alle onderliggende pagina’s aantreft bij MBVP. MBVP heeft de grootste zorg besteed aan bronvermelding. Is de bronvermelding niet juist of onvolledig dan kunt u dit melden bij de beheerder van onze website. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen. Plaatsing op andere websites op welke wijze dan ook en/of worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand is niet toegestaan tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Modelbouwvereniging Papendrecht. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Disclaimer
Modelbouwvereniging Papendrecht streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte actuele informatie te geven. De informatie op deze website is samengesteld met inachtneming van de grootste zorg en nauwkeurigheid. Wij kunnen echter niet garanderen, dat de informatie op het moment dat deze wordt ontvangen juist, of niet verouderd is. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina's. Modelbouwvereniging Papendrecht kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsite of voor onjuistheden of onvolledigheden. Via deze website is het mogelijk toegang te krijgen tot andere internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/beheerd. Modelbouwvereniging Papendrecht neemt geen enkele verantwoording en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Laatst bijgewerkt: januari 2017

Terug