MBVP Modelbouw = voor iedereen!

Privacy- en cookieverklaring


Privacybeleid Modelbouwvereniging Papendrecht (MBVP)
Bij het gebruik van deze website kan door MBVP en/of door derden informatie over je gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Let op: als je de cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet de volledige inhoud van onze website zien. Daarnaast heeft het weigeren/verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je meerdere computers of browsers gebruikt, dien je bovengenoemde handeling(en) te herhalen.

Wat zijn cookies en cookiegebruik
Een cookie is een klein bestand dat met pagina's van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van de computer opgeslagen wordt. De cookie bevat je voorkeuren tijdens het surfen en onthoudt deze bij een herhaald bezoek aan een website. Wij gebruiken cookies bij het aanbieden van onze elektronische diensten. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst door Google, als onderdeel van de dienst ‘Google Analytics'. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersaantallen en -gedrag bij te houden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen van social media (Addthis). Deze buttons werken met stukjes code die van die social media zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de social media (verklaringen die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Privacyrichtlijnen van Twitter
Privacyrichtlijnen van Facebook
Privacyrichtlijnen van LinkedIn
Privacyrichtlijnen van Google+

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht en opgeslagen naar de servers van Twitter, Facebook, LinkedIn, en Google. LinkedIn, Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie over cookies
Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:

Cookierecht.nl
Consumentenbond

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor de diensten die wij aanbieden en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als je een formulier op deze website invult, of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IPadres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens gebruiken we o.a. om de site te optimaliseren. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Ze worden niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws van onze vereniging en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in je persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Laatst bijgewerkt: januari 2017

Terug